Home
    

Služby

Služby

 

Klientům zajistíme komplexní dotační poradenství, přípravu
a zpracování žádosti o dotaci, odborný dohled nad realizací
a v neposlední řadě také řízení projektu po dobu jeho udržitelnosti.
Váš projektový záměr správně zařadíme, zpracujeme a podáme
žádost o dotaci, včetně všech náležitostí, které s projektem souvisí.
Naši projektoví manažeři mají zkušenosti zejména s investičními
projekty zaměřenými na:

Klientům zajistíme komplexní dotační poradenství, přípravu a zpracování žádosti o dotaci, odborný dohled nad realizací a v neposlední řadě také řízení projektu po dobu jeho udržitelnosti. Váš projektový záměr správně zařadíme, zpracujeme a podáme žádost o dotaci, včetně všech náležitostí, které s projektem souvisí.

Naši projektoví manažeři mají zkušenosti zejména s investičními projekty zaměřenými na:

Rozvoj infrastruktury

- výstavbu či rekonstrukci chodníků, cyklostezek, kanalizací a vodovodů aj.


Občanskou vybavenost

- realizaci sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi, komunitních domů pro seniory aj.


Naplňování cílů ochrany životního prostředí

- úspory energií, zateplení budov, sběrné dvory, kompostárny, re-use centra, oddělený sběr odpadů, snížení emisí a dalšími.

Posouzení projektového záměru a vhodné zařazení
dotačního titulu
Posouzení projektového záměru a vhodné zařazenídotačního titulu
Zpracování žádosti včetně všech náležitostí

Váš projektový záměr posoudíme a správně zařadíme s ohledem na podmínky poskytovatele dotace a najdeme nejvhodnější řešení v oblasti veřejné podpory.

V případě, že si společně odsouhlasíme vybraný dotační titul, můžeme začít zpracovávat žádost o dotaci. Žádost připravíme včetně všech povinných příloh, rozpočtu a předpokládaného harmonogramu projektu včas a v odpovídající kvalitě.

Administrace výběrového řízení Dohled nad realizací projektu
Zajistíme pro Vás zpracování a administraci výběrových řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a podle pravidel příslušného dotačního programu. Správně realizované výběrové řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace. K úspěšnému dokončení projektu souvisí i samotná realizace projektu dle předem stanovených podmínek programu. Zajistíme vypracování průběžných zpráv, zpracování žádosti o platbu a další komunikaci s příslušným poskytovatelem dotace tak, jak je uvedeno v harmonogramu projektu.
Kompletní péče během udržitelnosti projektu Vypracování závěrečného vyhodnocení akce
Napomůžeme tomu, aby během udržitelnosti projektu vše probíhalo podle pravidel, nastaveného harmonogramu a byly dodrženy všechny monitorovací ukazatele projektu, s tím souvisí i bezchybné vypracování všech monitorovacích zpráv. Pro úspěšné dokončení projektu je nutné správně a v řádném termínu vypracovat závěrečné vyhodnocení akce. Pro naše klienty zajistíme úspěšné dokončení projektu.